Teollisuus ja logistiikka

Kulun- ja aluevalvonnan järjestelmiä niin pienten ja paikallisten, kuin myös suurten ja valtakunnallisesti toimivien yritysten tarpeisiin

Keskitetty ajoneuvojen ja rahdin hallinta

Skaalattavissa paikallisesta järjestelmästä maanlaajuiseen kulunhallintaratkaisuun

Integrointi ERP- ja muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin

Kulunvalvontajärjestelmät teollisuusalueiden tarpeisiin. Teollisuus- ja logistiikkakeskusympäristöt ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa alueen turvallisuus ja tehokkaat liikennejärjestelyt muodostavat kriittisen osan yrityksen päivittäistä toimintaa. Kulunhallintajärjestelmän on siten palveltava koko liiketoimintaa, ja sen integraatiot muihin järjestelmiin, kuten toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiin (ERP) ja turvallisuuskoulutussovelluksiin, tulee olla saumattomia.

Ympäristöt, joissa käsitellään ja tuotetaan monipuolisesti suuria määriä eri materiaaleja ja rahtityyppejä, hyötyvät merkittävästi ottamalla myös konenäkösovellukset osaksi kulunhallintajärjestelmää. Konenäkösovellukset automatisoivat rahdin käsittelyä ja dokumentointia tunnistamalla automaattisesti maantie- ja junarahdin merkinnät, kuten ADR-merkit ja ID-tunnisteet.

Visy on toimittanut kulunvalvonnan järjestelmiä teollisuusympäristöihin ja logistiikkakeskuksiin yli 25 vuoden ajan. Visy Access Gate
-kulunvalvontajärjestelmä ja muut älykkäät kulunhallinnan sovellukset ovat saavuttaneet suuren suosion ja luottamuksen niin kotimaan teollisuus- ja logistiikkaterminaaleissa, kuin myös satamaympäristöissä ympäri maailman.

 

Kulunvalvontajärjestelmät teollisuusalueiden tarpeisiin

Asiakkaitamme

Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä ja konenäköjärjestelmät ovat saavuttaneet suuren suosion ja luottamuksen niin kotimaan teollisuus- ja logistiikkaterminaaleissa, kuin myös satamaympäristöissä ympäri maailman.

Tuotteet

Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä

Visy Access Gate –kulunhallintajärjestelmä on suunniteltu hallitsemaan kaikkea ajoneuvo- ja henkilöliikennettä teollisuusympäristöissä ja logistiikkakeskuksissa.


Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä kuvaa ja tunnistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän maantierahdin, sekä poimii rahdista tunnistetietoja kuten kontti-ID:t ja vaarallisten aineiden merkinnät.


Visy Booking -kulkulupasovellukset

Visy Booking -sovellukset täydentävät Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmää ja lisäävät automaatiota kohteen logistiikkavirtojen, varastoinnin sekä tuotannon välillä.


Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä kuvaa ja tunnistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän junarahdin, sekä poimii tunnistetietoja kuten kontti-ID:t, vaununumerot ja varaallisten aineiden merkinnät.


Visy Touch -kulunvalvontapääte

Visy Touch on kulunvalvontapääte, jolla urakoitsijat ja vierailijat ilmoittautuvat työskentelyalueelle tehtaissa ja muissa teollisuuslaitoksissa.