Satamat ja terminaalit

Tekoälypohjaisia konenäköratkaisuja, jotka lisäävät toimintakapasiteettia ja parantavat liikennetapahtumien dokumentointia

Tehosta liikenteen läpimenoaikaa

Automatisoi ajoneuvojen ja rahdin hallinta

Lisää kontinkäsittelylaitteiden toimintakapasiteettia

Visyn konenäkö- ja kulunvalvontajärjestelmät on kehitetty tukemaan konttiterminaalien toimintaa. Terminaalit kohtaavat jatkuvasti muuttuvia tarpeita, kuten liikennemäärien kasvua ja turvallisuusmääräysten kiristymistä. Konenäköratkaisumme ja Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä parantavat logistiikkaprosessien sujuvuutta tarjoamalla reaaliaikaisen näkymän sataman toimintaan ja optimoimalla liikennettä sekä konttien käsittelyä ja hallintaa.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan vastaa nykyisiin tarpeisiin, vaan katsovat myös tulevaisuuteen. Konenäköjärjestelmät mahdollistavat nopean ja tarkan konttien tunnistuksen ja älykkäät kulunvalvontajärjestelmämme auttavat optimoimaan liikennettä. Järjestelmämme lyhentävät rekkaliikenteen vierailun kestoa ja vähentävät tyhjäkäyntiä, mikä auttaa satamia alentamaan ympäristövaikutuksia. Yhdessä voimme rakentaa älykkäitä, tehokkaita ja kestäviä konttiterminaaleja, jotka ovat valmiita kohtaamaan logistiikan muuttuvat haasteet.

Visy on toimittanut konenäkö- ja kulunvalvontajärjestelmiä teollisuusympäristöihin ja logistiikkakeskuksiin yli 25 vuoden ajan. Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä ja muut älykkäät kulunhallinnan sovellukset ovat saavuttaneet suuren suosion ja luottamuksen niin kotimaan teollisuus- ja logistiikkaterminaaleissa, kuin myös satamaympäristöissä ympäri maailman.

 

Lue lisää konenäkö- ja kulunvalvontajärjestelmistä englanninkielisiltä sivuiltamme:

Evolving Automation Ecosystems

 

Asiakkaitamme

Visyn konenäkö- ja kulunvalvontajärjestelmät ovat saavuttaneet suuren suosion ja luottamuksen niin kotimaan teollisuus- ja logistiikkaterminaaleissa, kuin myös satamaympäristöissä ympäri maailman.

Tuotteet

Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä

Visy Access Gate –kulunhallintajärjestelmä on suunniteltu hallitsemaan kaikkea ajoneuvo- ja henkilöliikennettä teollisuusympäristöissä ja logistiikkakeskuksissa.


Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä kuvaa ja tunnistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän maantierahdin, sekä poimii rahdista tunnistetietoja kuten kontti-ID:t ja vaarallisten aineiden merkinnät.


Visy Booking -kulkulupasovellukset

Visy Booking -sovellukset täydentävät Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmää ja lisäävät automaatiota kohteen logistiikkavirtojen, varastoinnin sekä tuotannon välillä.


Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä kuvaa ja tunnistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän junarahdin, sekä poimii tunnistetietoja kuten kontti-ID:t, vaununumerot ja varaallisten aineiden merkinnät.